ROEPA-EDB
H. Roesinger & Partner E.U.R.L
3, Allée des artisans (ZI Kleinfeld)
F-68330 Huningue
Телефон: +33 389-70930-0
факс: +33 389-69920-0
Електронна поща: request@roepa.com

Offer 324491

STORK SPG

Възраст: 2007
На разположение:
местоположение: Europe
Състояние: good
Състояние на бутилките: damage_free
Още в производството: да
Тестът е възможен: да
Пълно и в работно състояние: да

Технически подробности

HS Code: 84439959 HS Codes Classification of Other

Screen form making line <> 98 pieces rings (24 " 25") <> 3 pcs black barrel for chemistry <> 1x automatic washer <> 1x hand washer (800PP0453) <> 1x table for laminating and gluing <> 1x imagesetter (800PP0011) <> 1x oven for drying (800PP501) <> 1x washer after printing <> 1 pair of wooden holders for gluing <> 1x glue gun <> 1 tray for layering 25 " <> 2 trays for layering 24 " <> 1 ring for layering 24 " <> 1 ring for layering 25 " <> 1x rubber sleeve 25 " <> 2x rubber sleeve 24 " <> finished screen printing forms: <> 3 pcs 25 "(75; 40%) <> 24 pcs 25 "(305; 13%) <> 1 piece 25 "(215; 25%) <> 9 pcs 24 "(75; 40%) <> 49 pcs 24 "(305; 13%)

Цена: upon request

Preview
Preview
Preview
Preview

___________________________________

Оферта, базирана на нашите общи условия за продажба, без задължение и предмет на предварителни продажби.